> نمایندگی ها - دژینه
نمایندگی دژینهنام فروشگاه : درب دژینه( فروشگاه علیزاده )
شهر : تبریز
آدرس : میدان بسیج، جنب ایستگاه BRT
تلفن / فکس : 36378123-041
موبایل:09143162263